Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-630-021

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-630-021