Dijagram tlaka i protoka srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-630-021

Dijagram tlaka i protoka srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-630-021