Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-630-011

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-630-011