Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-560-021

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-560-021