Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-560-011

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-560-011