Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-500-021

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-500-021