Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-500-011

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-500-011