Dijagram tlaka i protoka srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-500-011

Dijagram tlaka i protoka srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-500-011