Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-450-021

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-450-021