Dijagram tlaka i protoka srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-450-021

Dijagram tlaka i protoka srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-450-021