Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-450-011

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-450-011