Dijagram tlaka i protoka srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-450-011

Dijagram tlaka i protoka srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-450-011