Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-400-021

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-400-021