Dijagram tlaka i protoka srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-400-021

Dijagram tlaka i protoka srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-400-021