Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-400-011

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-400-011