Dijagram tlaka i protoka srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-400-011

Dijagram tlaka i protoka srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-400-011