Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-355-011

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-355-011