Dijagram tlaka i protoka srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-355-011

Dijagram tlaka i protoka srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-355-011