Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-315-011

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-315-011