Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-280-011

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-280-011