Dijagram tlaka i protoka srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-280-011

Dijagram tlaka i protoka srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-280-011