Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-250-011

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-250-011