Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-225-011

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-225-011