Dijagram tlaka i protoka srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-225-011

Dijagram tlaka i protoka srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-225-011