Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-200-011

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-200-011