Dijagram tlaka i protoka srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-200-011

Dijagram tlaka i protoka srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-200-011