Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-180-011

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-180-011