Dijagram tlaka i protoka srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-180-011

Dijagram tlaka i protoka srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora SPV-180-011