Dijagram tlaka i protoka NVT 630 srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora s remenskim prijenosom

Dijagram tlaka i protoka NVT 630 srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora s remenskim prijenosom