Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 500

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 500