Dijagram srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 500

Dijagram srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 500