Dijagram tlaka i protoka NVT 500 srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora s remenskim prijenosom

Dijagram tlaka i protoka NVT 500 srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora s remenskim prijenosom