Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 450

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 450