Dijagram srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 450

Dijagram srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 450