Dijagram tlaka i protoka NVT 450 srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora s remenskim prijenosom

Dijagram tlaka i protoka NVT 450 srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora s remenskim prijenosom