Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 400

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 400