Dijagram srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 400

Dijagram srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 400