Dijagram tlaka i protoka NVT 400 srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora s remenskim prijenosom

Dijagram tlaka i protoka NVT 400 srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora s remenskim prijenosom