Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 355

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 355