Dijagram srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 355

Dijagram srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 355