Dijagram tlaka i protoka NVT 355 srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora s remenskim prijenosom

Dijagram tlaka i protoka NVT 355 srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora s remenskim prijenosom