Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 315

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 315