Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 280

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 280