Dijagram srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 280

Dijagram srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 280