Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 250

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 250