Dijagram srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 250

Dijagram srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 250