Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 225

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 225