Dijagram srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 225

Dijagram srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 225