Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 200

Mjerna skica srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 200