Dijagram srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 200

Dijagram srednjetlačnog centrifugalnog ventilatora NVT 200